Točno
3. prosinca 2013. 00:18 (6 godine, 5 mjeseci)
Nađite sva rješenja k, l, m \in \mathbb{N} jednadžbe:
k!l! = k! + l! + m!\text{.}
(n! označava umnožak prirodnih brojeva od 1 do n.)
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)