Točno
12. listopada 2017. 16:20 (1 godina, 6 mjeseci)
Neka je n prirodan broj koji se može prikazivati kao suma kvadrata dvaju prirodnih brojeva na dva različita načina:
n=a^2+b^2=c^2+d^2, \,\,\, a \neq c, \,\, b \neq d.
Dokažite da je n složen broj.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)