« Vrati se
U trokutu ABC poznati su kutovi \angle {ABC}=75^\circ i \angle BCA=45^\circ. Ako je P točka na stranici \overline{BC} takva da je |BP|=2|PC|, izračunajte kut \angle APB.

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
998Općinsko natjecanje 2003 SŠ3 33
1009Općinsko natjecanje 2005 SŠ3 42
1018Općinsko natjecanje 2007 SŠ3 34
1029Općinsko natjecanje 2009 SŠ3 44
1038Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 35
2490Općinsko natjecanje 2011 SŠ3 6 4