« Vrati se
Zadan je konveksan peterokut ABCDE. Neka su M, N, P, Q redom polovišta stranica \overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DE} te neka su R i S polovišta dužina \overline{MP} i \overline{QN}. Pokažite da je \left\vert SR \right\vert = \frac14 \left\vert AE \right\vert \text{.}

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
28Državno natjecanje 1999 SŠ1 38
52Državno natjecanje 2004 SŠ1 210
57Državno natjecanje 2005 SŠ1 210
59Državno natjecanje 2005 SŠ1 411
63Državno natjecanje 2006 SŠ1 39
67Državno natjecanje 2007 SŠ1 25