Državno natjecanje 2009 SŠ2 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka su a i b cijeli brojevi takvi da je a^{2} + 2b kvadrat cijelog broja. Dokaži da se broj a^{2} + b može prikazati kao zbroj kvadrata dvaju cijelih brojeva.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2009