Državno natjecanje 2003 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
U trokutu ABC je a = |BC|, b = |CA|, c = |AB|, \alpha = \angle CAB, \beta = \angle ABC, \gamma = \angle BAC.
a) Ako je \alpha = 3\beta, dokažite da je (a^2 - b^2)(a - b) = bc^2.
b) Vrijedi li obrat? Obrazložite.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2003