skakavac 2012 drugo kolo ss2 1


Kvaliteta:
  Avg: 1,0
Težina:
  Avg: 2,0
Dodao/la: grga
24. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka su a, b, c pozitivni realni brojevi. Dokažite da je
\frac{b+c}{a+\sqrt[3]{4(b^3+c^3)}}+\frac{c+a}{b+\sqrt[3]{4(c^3+a^3)}}+\frac{a+b}{c+\sqrt[3]{4(a^3+b^3)}}\leq 2
Izvor: skakavac