skakavac 2012 drugo kolo ss3 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: grga
24. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka su a, b, c duljine stranica trokuta, a t_a, t_b, t_c duljine odgovarajućih težišnica. Dokažite at_b + bt_a \geq 2ct_c. Za koje trokute u prethodnoj relaciji vrijedi jednakost?
Izvor: skakavac