Državno natjecanje 2005 SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Upisana kružnica trokuta ABC dodiruje stranice \overline{AC}, \overline{BC} i \overline{AB} redom u točkama M, N i R. Neka je S točka na manjem od dva luka MN i t tangenta na taj luk s diralištem S. Tangenta t siječe \overline{NC} i \overline{MC} redom u točkama P i Q. Dokažite da se pravci AP, BQ, SR i MN sijeku u jednoj točki.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2005