« Vrati se
Neka je n prirodan broj takav da je n + 1 djeljiv s 24.
a) Dokažite da broj n ima paran broj djelitelja (uključujući 1 i sam broj n).
b) Dokažite da je zbroj svih djelitelja broja n djeljiv s 24.

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
196Državno natjecanje 1995 SŠ3 110
204Državno natjecanje 1996 SŠ3 44
232Državno natjecanje 2002 SŠ3 210
263Državno natjecanje 2008 SŠ3 313
272Državno natjecanje 2010 SŠ3 219
277Državno natjecanje 2011 SŠ3 219