Općinsko natjecanje 2013 SŠ2 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 2,0
Dodao/la: arhiva
12. srpnja 2013.
LaTeX PDF
Neka je ABC pravokutan trokut i \overline{CN} njegova visina. Ako je |AC|=|BN|=1, kolika je duljina hipotenuze \overline{AB}?
Izvor: Općinsko natjecanje iz matematike 2013