Državno natjecanje 2013 SŠ1 3


Kvaliteta:
  Avg: 4,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
12. srpnja 2013.
LaTeX PDF
Neka su a i b duljine kateta, a c duljina hipotenuze pravokutnog trokuta.

Dokaži da vrijedi \left(1+\frac ca\right)\left(1+\frac cb\right) \geq 3+2\sqrt{2}.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2013