Županijsko natjecanje 2013 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
12. srpnja 2013.
LaTeX PDF
Dokaži da je broj \displaystyle \cos\frac{\pi}{2\cdot 3^n} iracionalan za svaki prirodni broj n.

(Realni broj je iracionalan ako ga nije moguće prikazati kao omjer dvaju cijelih brojeva.)
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2013