Kamp '13 - Kombinatorika 16.


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Nov. 3, 2013
LaTeX PDF
Postoji n učenika u svakoj od 3 škole. Svaki učenik ima ukupno n+1 poznanstvo iz ostalih škola. Dokaži da je moguće odabrati po jednog učenika iz svake škole tako da se oni poznaju.
Source: Kamp 2013. - Kombinatorika, M. M.