Državno natjecanje 2012 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je ABC trokut s pravim kutom u vrhu C. Neka je D točka na stranici \overline{AC} i E točka na dužini \overline{BD} tako da vrijedi \angle{ABC}=\angle{DAE}=\angle{AED}. Dokaži da je \left|BE\right|=2\left|CD\right|.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2012