Europski matematički kup 2012. seniori 1


Kvaliteta:
  Avg: 4.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Dec. 23, 2013
LaTeX PDF
Nađi sve prirodne brojeve a, b, n i proste p koji zadovoljavaju jednadžbu  a^{2013} + b^{2013} = p^n\text{.}
Source: Europski matematički kup 2012. (Matija Bucić)