Županijsko natjecanje 2014 SŠ1 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 2,5
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Neka su a, b i c realni brojevi takvi da je a\leqslant b \leqslant c. Dokaži da vrijedi c^2-b^2+a^2\geqslant (c-b+a)^2.