Županijsko natjecanje 2014 SŠ1 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Neka je ABCD paralelogram sa šiljastim kutom u vrhu A. Neka je E nožište okomice iz točke C na pravac AB te neka je F nožište okomice iz točke C na pravac AD.

Dokaži da vrijedi |AB|\cdot |AE|+|AD|\cdot|AF| = |AC|^2.