Županijsko natjecanje 2014 SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Dan je kvadar ABCDA_1B_1C_1D_1 kojem su duljine bridova |AB| = |AD| = a i |AA_1| = 2a. Neka su A', B', C' i D' redom polovišta bridova \overline{AA_1}, \overline{BB_1}, \overline{CC_1} i \overline{DD_1}.

Odredi obujam tijela nastalog presjekom kocke ABCDA'B'C'D' i piramide A_1A'B'B_1D.