Županijsko natjecanje 2014 SŠ3 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
U trokutu ABC simetrala kuta \angle ACB siječe stranicu \overline{AB} u točki D.

Ako je |CB|=|CD|, |AD|=4 i |DB|=3, odredi |AC|.