« Vrati se
Žicom duljine d treba ograditi zemljište u obliku kružnog isječka tako da površina tog zemljišta bude najveća moguća. Koliko je površina tako ograđenog zemljišta?

Slični zadaci