Zajednički djelitelj konačno mnogo brojeva


Kvaliteta:
  Avg: 3,5
Težina:
  Avg: 3,7
Dodao: matsimic
19. rujna 2015.
LaTeX PDF
Dokaži da za svaki S = \{a_1, a_2, ... , a_k\} \subset \mathbb{N} takav da i \neq j \implies a_i \neq a_j postoji beskonačno mnogo n \in \mathbb{N} takvih da \gcd(a_1 + n, a_2 + n, ..., a_k + n) = 1.
Izvor: nepoznato