« Vrati se
Dokaži da ne postoji prirodni broj n takav da 6^n - 1 dijeli 7^n - 1.

Slični zadaci