Trokut i četverokut


Kvaliteta:
  Avg: 3,5
Težina:
  Avg: 4,0
Trokutu ABC opisana je kružnica. Neka je \overline{DE} promjer te kružnice paralelan stranici \overline{AB}. Neka su \overline{DG} i \overline{EF} tetive paralelne drugim dvjema stranicama trokuta ABC. Dokaži da P(ABC) = P(DEFG).
Izvor: neko prastaro natjecanje