Simulacija državnog 2016. za prvi razred zadatak 2.


Kvaliteta:
  Avg: 5,0
Težina:
  Avg: 3,7
Dodao/la: MNM
21. ožujka 2016.
LaTeX PDF
Neka su a, b, c, d prirodni brojevi takvi da je ab - cd djeljiv s a + b + c + d. Dokažite da je broj a + b + c + d složen.
Izvor: Simulacija državnog 2016. za prvi razred