Županijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ3 A 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
10. kolovoza 2017.
LaTeX PDF

U trokutu ABC simetrala kuta kod vrha C siječe stranicu AB u točki D. Neka su a i b redom duljine stranica \overline{BC} i \overline{AC}, redom. Ako vrijedi |CD| =\frac{ab}{a+b}odredi \angle ACB.

Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2017