Županijsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
5. rujna 2018.
LaTeX PDF

Odredi sve prirodne brojeve n za koje kvadratna jednadžba x^2-3nx+n+3=0 ima cjelobrojna rješenja.

Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2018