Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018, SŠ2 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
5. rujna 2018.
LaTeX PDF

Dan je trapez ABCD s osnovicama \overline{AB} i \overline{CD}, takav da je trokut ABC šiljastokutan. Neka je O središte kružnice opisane trokutu ABC, a točka E sjecište pravaca OB i CD. Ako je |\angle{DBC}| =|\angle{CEB}| +10^{\circ}, odredi veličinu kuta između dijagonala trapeza ABCD.

Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2018