Simulacija HMO 2019 zadatak 4 (drugi dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,5
Dodao/la: arhiva
7. travnja 2019.
LaTeX PDF

Odredite sve trojke prirodnih brojeva (a, b, c) takve da vrijedi a^2 + 2^{b+1} = 3^c.