Županijsko natjecanje 1994 SŠ2 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,5
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Odredite sve korijene polinoma 
P(z) = 2z^{3} - (5 + 6i)z^{2} + 9iz + 1 - 3i,\quad z \in \mathbb{C}
znajući da je bar jedan od njih realan.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 1994