« Vrati se

Točka P je polovište dužine \overline{AB} duljine 2. Neka je T diralište tangente iz točke A na kružnicu promjera \overline{PB}. Odredi duljinu |PT|.

Slični zadaci