Simulacija HMO 2020 zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: MNM
25. svibnja 2020.
LaTeX PDF

Neka je n \in \mathbb{N}. Na 2n x 2n ploči raspoređeno je nekoliko n x 1 i 1 x n figura tako da se međusobno ne preklapaju.

Nazovimo raspored figura na ploči \bold{maksimalan} ako je nemoguće dodati novu figuru na način da ne preklapa one u prvobitnom rasporedu. Nađite najmanji k takav da postoji \bold{maksimalan} raspored koji sadrži k figura.

Izvor: https://mnm.hr/wp-content/uploads/2020/05/Simulacija_HMO_a-1.pdf