3. lakša simulacija državnog natjecanja 2020. zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: MNM
24. listopada 2020.
LaTeX PDF

Neka su a i b pozitivni realni brojevi. Odredi maksimum od \min \left\{ a,\dfrac{1}{b},\dfrac{1}{a}+b \right\}

Izvor: MNM