Županijsko natjecanje 2009 SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Ako je zbroj kvadrata triju prostih brojeva a, b, c prost broj, dokaži da je barem jedan od brojeva a, b, c jednak 3.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2009