Županijsko natjecanje 2010 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,0
Neka su O i P redom opseg i površina pravokutnika. Dokaži da vrijedi 
O\ge \dfrac{24P}{O+P+1}.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2010