Županijsko natjecanje 2002 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Odredite kutove \alpha i \beta pravokutnog trokuta ako vrijedi 
\tg \alpha +\tg \beta +\tg^2\alpha +\tg^2\beta +\tg^3\alpha +
\tg^3\beta =70.
Napomena: Dovoljno je odrediti \tg \alpha i \tg \beta .
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2002