Županijsko natjecanje 2012 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Dan je trokut ABC i točka D na stranici \overline{BC}. Neka je \alpha_1=\angle DAB i \alpha_2=\angle CAD. Dokaži da vrijedi \frac{\sin(\alpha_{1}+\alpha_{2})}{|AD|}=\frac{\sin\alpha_{1}}{|AC|}+\frac{\sin \alpha_{2}}{|AB|}.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2012