Županijsko natjecanje 2000 SŠ4 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Za koje realne parametre a postoji kompleksan broj z takav da je 
|z+\sqrt{2}|=\sqrt{a^2-3a+2} \quad   \text{i} \quad   |z+i\sqrt{2}|<a?
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2000