Državno natjecanje 1994 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 2,5
Težina:
  Avg: 3,5
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} kvadratna funkcija f\!\left(x\right) = ax^2+bx+c. Označimo sa D diskriminantu, sa P umnožak, a sa S zbroj njezinih nultočaka. Pokažite da postoji samo jedna funkcija f za koju su a, D, P, S četiri uzastopna cijela broja (u rastućem poretku).
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1994Komentari:

x
Zadnja promjena: mgradicek, 14. travnja 2012. 21:16