« Vrati se
Neka su a, b, c pozitivni relani brojevi takvi da je a + b + c = 1. Dokažite da vrijedi nejednakost
\dfrac{a^3}{a^2 + b^2} + \dfrac{b^3}{b^2 + c^2} + \dfrac{c^3}{c^2 + a^2} \geq \dfrac{1}{2}\text{.}

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
12Državno natjecanje 1996 SŠ1 28
42Državno natjecanje 2002 SŠ1 213
47Državno natjecanje 2003 SŠ1 27
53Državno natjecanje 2004 SŠ1 39
78Državno natjecanje 2009 SŠ1 313
82Državno natjecanje 2010 SŠ1 212