Državno natjecanje 2011 SŠ3 1


Kvaliteta:
  Avg: 2,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dan je pravokutan trokut ABC s pravim kutom pri vrhu C, u kojem je M polovište katete \overline{BC}. Dokaži da je \displaystyle \sin\left(\angle{MAB}\right) \leqslant \frac 13. Kada se postiže jednakost?
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2011