Državno natjecanje 2014 SŠ3 4


Kvaliteta:
  Avg: 3,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
30. svibnja 2014.
LaTeX PDF
Neka su a, b i c pozitivni realni brojevi. Dokaži da vrijedi \frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}\geqslant \frac{3a+2b-c}{4}.