MEMO 2013 pojedinačno problem 4


Kvaliteta:
  Avg: 2,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
24. rujna 2014.
LaTeX PDF
Neka su a i b prirodni brojevi. Dokaži da postoje prirodni brojevi x i y takvi da vrijedi 
  \binom{x + y}{2} = ax + by \text{.}
Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2013, pojedinačno natjecanje, problem 4