MEMO 2013 ekipno problem 6


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
24. rujna 2014.
LaTeX PDF
Neka je točka K unutar šiljastokutnog trokuta ABC takva da je pravac BC zajednička tangenta kružnica opisanih trokutima AKB i AKC. Neka je točka D sjecište pravaca CK i AB te neka je točka E sjecište pravaca BK i AC. Neka je točka F sjecište pravca BC i simetrale dužine \overline{DE}. Opisana kružnica trokuta ABC i kružnica k polumjera \overline{FD} sa središtem u točki F sijeku se u točkama P i Q.
Dokažite da je dužina \overline{PQ} promjer kružnice k.
Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2013, ekipno natjecanje, problem 6