Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ2 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
22. ožujka 2015.
LaTeX PDF
U četverokutu ABCD zadano je |AB| = 6, |BC| = 9, |CD| = 18 i |AD| = 5. Odredi duljinu dijagonale \overline{AC} ako je poznato da je ta duljina prirodni broj.
Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015