IMO 2017 zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
28. srpnja 2017.
LaTeX PDF

Neka su R i S međusobno različite točke na kružnici \Omega takve da \overline{RS} nije promjer. Neka je l tangenta na kružnicu \Omega u točki R. Neka je T točka takva da je S polovište dužine \overline{RT}. Točka J nalazi se na kraćem luku RS kružnice \Omega tako da se opisana kružnica \Gamma trokuta \triangle JST i pravac l sijeku u dvije različite točke. Neka je A ono sjecište od \Gamma i l koje je bliže točki R. Pravac AJ siječe kružnicu \Omega još u točki K. Dokaži da pravac KT dodiruje kružnicu \Gamma.

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2017Komentari:

U zadnjoj recenici treba pisati pravac KT.
Ispravljeno, hvala.
Zadnja promjena: matsimic, 5. kolovoza 2017. 16:27

U zadnjoj recenici treba pisati pravac KT.