IMO 2019 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 3.5
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 3, 2019
LaTeX PDF

Neka je \mathbb{Z} skup svih cijelih brojeva. Odredi sve funkcije f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} takve da, za sve cijele brojeve a i b, vrijedi f(2a) + 2f(b) = f(f(a + b)).

Source: Međunarodna matematička olimpijada 2019, problem 1