IMO 2019 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je \mathbb{Z} skup svih cijelih brojeva. Odredi sve funkcije f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} takve da, za sve cijele brojeve a i b, vrijedi f(2a) + 2f(b) = f(f(a + b)).

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2019, problem 1