MEMO 2019 ekipno zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je \alpha realni broj. Odredite sve polinome P s realnim koeficijentima takve da P(2x+\alpha)\leq (x^{20}+x^{19})P(x) vrijedi za sve realne brojeve x.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, ekipno natjecanje, problem 2