MEMO 2019 ekipno zadatak 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je ABC šiljastokutni trokut takav da je |AB| < |AC|. Neka je D sjecište simetrale stranice \overline{BC} i stranice \overline{AC}. Neka je P točka na kraćem luku \widehat{AC} kružnice opisane trokutu ABC takva da je DP || BC. Konačno, neka je M polovište stranice \overline{AB}. Dokažite da je \angle APD = \angle MPB.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, ekipno natjecanje, problem 5