MEMO 2019 ekipno zadatak 7


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka su a, b i c prirodni brojevi takvi da je a < b < c < a + b. Dokažite da c(a - 1) + b ne dijeli c(b - 1) + a.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, ekipno natjecanje, problem 7